FAPEDIT - Adatkezelési Nyilatkozat
Betöltés
Betöltés

Adatkezelési Nyilatkozat

A jelen nyilatkozat az OPTIMA ARCHITEKT Bt.-nek, mint a www.fapedit.hu és a www.teljesitmenykiiras.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési nyilatkozata

1. Az adatkezelő neve:

OPTIMA ARCHITEKT Bt. (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

2. Az adatkezelő címe:

1026 Budapest, Ervin utca 10. II. 5.

3. Elérhetőség:

Kapcsolattartó neve: Áts Árpád
telefon: +3630-400-9722
e-mail: fapedit@fapedit.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók illetve a a hírlevélre történő önkéntes feliratkozás esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A felhasználók az önkéntes adatszolgáltatással hozzájárulnak a 6. pontban meghatározott adatok kezeléséhez. A hírlevélre történő feliratkozással a felhasználók a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadják.

6. A kezelt adatok köre:

6.1. A felhasználó által megadott adatok
   •  Név (felhasználónév)
   •  E-mail cím

6.2. A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. A Szolgáltató a fenti adatokat kizárólag a saját érdekében használja fel.

6.3. A weboldal használata során a látogatók illetve a felhasználók számítógépét a Szolgáltató kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.

7. Az adatkezelés célja:

A 6.1. pontban meghatározott adatokat a Szolgáltató ingyenes elektronikus hírlevelek, tanácsok, használati utasítások és frissítések kiküldése, valamint fejlesztési együttműködés és felhasználói elégedettségmérés érdekében gyűjti.

A 6.2. pontban meghatározott és a weblap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A 6.3. pontban megjelölt cookie-k elhelyezése kizárólag technikai célokat szolgál, az üzemszerű működés nélkülözhetetlen eleme. Azt harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől, illetve az elektronikus hírlevélről történő leiratkozástól számított 5 munkanapon belül az szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a www.fapedit.hu és a www.teljesitmenykiiras.hu oldal használata során. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

9. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a fapedit@fapedit.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

10. Adatfeldolgozó megnevezése:

OPTIMA ARCHITEKT Bt. Adatkezelési Nyilvántartási szám: NAIH-81074/2014

11. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Netteszt (NETTESZT Informatikai Kft.) szervertermében telepített szervereken tároljuk.

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a fapedit@fapedit.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, a 9. pont szerinti módon.