FAPEDIT - Használati Feltételek
Betöltés
Betöltés

Használati Feltételek

FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK A FAPEDIT HASZNÁLATÁHOZ

A FAPEDIT weboldalt és a hozzá tartozó tervezői teljesítménykiírást készítő online segédszoftvert, illetve a kapcsolódó adatbázist, alkalmazásokat, szolgáltatásokat (továbbiakban: „mi”, „FAPEDIT”, FAPEDIT Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatás”) az Optima Architekt Bt. (továbbiakban: „Üzemeltető”) működteti.

A FAPEDIT Szolgáltatás online elérhetőségei: fapedit.hu, live.fapedit.hu, specifikalom.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-81074/2014

Üzemeltetői adatai:
Cégnév: Optima Architekt Bt.
Székhely: 1026 Budapest, Ervin utca 10. II. em. 5
Adószám: 22152655-3-41
Cégjegyzékszám: 01 06 768766
E-mail: fapedit@fapedit.hu
Telefon: +36-30-400-9722

A FAPEDIT használatával ÖN az alábbi feltételeket, Tudnivalókat elfogadja. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket!

TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSBAN ELÉRHETŐ ADATOKRÓL

A FAPEDIT egy interneten elérhető szolgáltatás és az azon keresztül szolgáltatott tartalom formájában működik. A Szolgáltatás üzemszerű működéséhez az Üzemeltető építési termékek műszaki jellemzőit tartalmazó adatbázisokat kezel.

A termékadatbázis elemei az építési termékeket gyártó vagy forgalmazó vállalkozások (továbbiakban: Gyártók) beszerezhető építési termékeinek szabadon hozzáférhető teljesítményjellemzőiből és a hozzájuk tartozó egyéb megadott műszaki információkból áll. Az adatbázis tartalmazza továbbá az egyes termékek termékcsoportba sorolását, rendszerezését és a termékek beépítésére vonatkozó javaslatait, vagy a jogszabályokban, (rendeletek, szabványok, irányelvek, szakmai szabályok stb.) illetve egyéb a Gyártó által meghatározott körülményeket és követelményeket.

Az adatbázisok Ön számára elérhetővé tett tartalmához a FAPEDIT Szolgáltatás kezelőfelületin keresztül férhet hozzá.

A FAPEDIT termékadatbázisa a Gyártók által megadott adatokból áll, melyek kizárólag teljesítménykiírás készítésének megkönnyítésére szolgálnak. Ettől eltérő célra a Szolgáltatás termékadatbázisát felhasználni tilos, így továbbközlésük sem megengedett.

A „Minta Termék”-ként megadott termékadatokat az Üzemeltető interneten, szabadon hozzáférhető adatok alapján határozta meg, melyek tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a FAPEDIT adatbázisát frissen tartsa és a benne található információk a valóságnak megfeleljenek, de Ön megérti és egyetért azzal, hogy az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett termékinformációk tartalmát, valamint nem felel a feltöltött termékek minőségéért, jogszabályi megfelelőségéért és biztonságosságáért.

Az Üzemeltető a Szolgáltatásban szereplő termékek kereskedelmi forgalomban való elérhetősége vonatkozásában nem vállal garanciát.

A Szolgáltatásban megjelenő termékképek egy része illusztráció, ezért az Üzemeltető a kép és a tényleges termék megjelenése közötti különbségért felelősséget nem vállal.


A FAPEDIT adatbázisában szereplő adatok használata és a szolgáltatás funkcióinak igénybevétele semmilyen esetben nem minősül jogi vagy műszaki szaktanácsadásnak. A szolgáltatás használata során megjelenő ajánlásokat az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, ezért a FAPEDIT Szolgáltatás által adott semmilyen írásbeli tanácsot vagy információt Nem szabad garanciának tekinteni! AZ Üzemeltető NYOMATÉKOSAN FEL HIVJA AZ ÖN FIGYELMÉT, HOGY törekvése ellenére aZ adatbázisban valóságtól eltérő, félrevezető, VAGY HIBÁS adatok és ajánlások lehetnek, melyekért az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget!

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

Ön sem a használat, sem regisztráció során nem vásárolja meg a FAPEDIT alkalmazását, hanem engedélyt kap használatára. Az Üzemeltető marad a FAPEDIT Szolgáltatás teljes körű tulajdonosa.

A FAPEDIT korlátozott funkciókkal regisztráció nélkül, ingyenesen használhatja. A Szolgáltatás használata során Önnek lehetősége regisztráció formájában felhasználói fiókot létrehozni. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználói fiókkal rendelkezők számára további funkciók válnak elérhetővé.

Ne éljen vissza szolgáltatásainkkal! A Szolgáltatáson keresztül közvetített szolgáltatásainkat ne zavarja meg, illetve ne próbálja meg őket másképpen, az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. A FAEPDIT Szolgáltatást kizárólag az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül használja!

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a szolgáltatás egyes funkciói minden felhasználó számára szabadon használhatóak és elérhetőek legyenek, de fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, valamint a felhasználói fiók előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOM

Ön a FAPEDIT használata során lehetősége van egyedi tartalmat létrehozni. A szolgáltatás jellegből fakadóan a tartalmak szöveges formátumú teljesítménykiírások és ahhoz kapcsolódó szövegrészek, illetve egyedileg megadott termékjellemzők.

Ön megérti és egyetért azzal, hogy egyedül Ön a felelős az Ön által létrehozott felhasználói tartalmakért és azok következményeiért. Ahogy bármilyen eszközön keresztül vagy bármilyen környezetben történik, Önnek a tartalom létrehozása során, szükség esetén óvatosan kell eljárnia és használnia kell ítélőképességét. Kérjük, hogy a Szolgáltatás alkalmazása során létrehozott mindenfajta tartalmat csak gondos mérlegelés követően hozzon létre!


A FAPEDIT HASZNÁLATA nem helyettesíti a felelős tervezői döntéseket, ÍGY nem mentesíti ÖNT a tervezői felelősség alól, kizárólag segítséget nyújt a műszaki tervdokumentáció részét képező TELJESÍTMÉNYkiírás elkészítéséhez!

ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A FAPEDIT SZOLGÁLTATÁST. AZ ÜZEMELTETŐ NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT ÉS NEM BIZTOSÍTJA A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA KÖZBEN ÖN ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALMAK SZABÁLYTALANSÁGÁT, ELADHATÓSÁGÁT, AZ ÖN IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁGÁT, VAGY EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSÉT!

FELHASZNÁLÓI FIÓK KEZELÉSE

Ön a FAPEDIT használatával egyetért és tudomásul veszi, hogy Ön felel a felhasználói fiókjában vagy azon keresztül történő tevékenységekért. Jelszava védi az Ön felhasználói fiókját és egyedül Ön felel azért, hogy a jelszó megbízható és biztonságos módon legyen őrizve.

A jelszót tartsa titokban, ne adja ki másnak, ne bízza rá másra, ne írja le! Lehetőleg ne használja felhasználói fiókjának jelszavát más, harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. Kéretlen e mailre adott válaszban soha ne adja ki jelszavát, még akkor sem, ha az e mailben olyan állítás szerepel, amely szerint az FAPEDIT üzemeltetőjétől származik. A FAPEDIT szolgáltatás soha nem kéri el öntől jelszavát ezen a módon! Az FAPEDIT szolgáltatás használata után jelentkezzen ki felhasználói fiókjából, és zárja be böngészőjének ablakát. Kérjük mindezek figyelembevételével és tudatával regisztráljon a FAPEDIT szolgáltatásban. Ha Ön elveszti jelszavát, vagy tudomására jut, hogy jelszavát vagy felhasználói fiókját illetéktelenül használták, kérjük a lehető leghamarabb változtassa meg jelszavát és értesítse az Üzemeltetőt a fapedit@fapedit.hu email címen.

A FAPEDIT fiók jelszavának elfelejtése esetén kizárólag az „elfelejtett jelszó?” funkcióval ad lehetőséget annak pótlására. Az elfelejtett FAPEDIT fiókhoz tartozó jelszó pótlásához fiókhoz kapcsolódó felhasználónév vagy email-cím ismerete szükséges, amelynek sikeres megadása esetén a regisztráció során megadott e-mail címére automatikus üzenetet küld a FAPEDIT Szolgáltatás, amely az elfelejtett jelszó helyett használható új jelszó megadásának mentetét tartalmazza. A régi jelszót az Üzemeltető semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé, még az eredeti tulajdonosának sem.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint az Ön saját kérésére a hozzá tartozó felhasználói fiókot, a létrehozott tartalmat és adatokat töröljük. A törlés a felhasználói felületen keresztül lehetséges.

Fontos! Amennyiben ön regisztrált, tudomásul veszi, hogy az esetleges vírus, hacker vagy egyéb internetes bűncselekményből származó adatvesztésért, illetéktelen felhasználásért, és e cselekmények, részben vagy egészéből származó anyagi vagy nem anyagi károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A FELHASZNÁLÓI FIÓKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS

A FAPEDIT Szolgáltatáson belüli felhasználókhoz fiókot (továbbiakban: „FAPEDIT fiók”, „belső FAPEDIT fiók”, vagy „belső fiók”) és az ahhoz kapcsolódó adatokat kizárólag az Üzemeltető védi és azt harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha erre jogszabály vagy hatósági eljárás kötelezi.

A létrehozott felhasználói fiókba belépni a következő azonosítási eljárásokkal lehetséges:

– belső FAPEDIT fiókhoz tartozó megfelelő felhasználónév/email-cím és jelszó párral

– külső Facebook fiókkal

– külső Google fiókkal

Külső Facebook, vagy Google (továbbiakban: Facebook/Google) fiókkal történt előzetes összekapcsolás után a bejelentkezés a Facebook/Google belépési azonosítóval lehetséges. A belső FAPEDIT fiók létrejöhet a FAPEDIT rendszerén belüli belső regisztráció vagy külső Facebook/Google fiókkal való összekapcsolás eredményeként. Amennyiben a Facebook/Google fiókhoz tartozó email cím már egy belső FAPEDIT felhasználói fiókhoz tartozik, akkor az összekapcsolás a belső FAPEDIT fiókkal automatikusan létrejön. Amennyiben nincs a Facebook/Google fiókhoz tartozó email címhez tartozó belső fiók, úgy egy új belső összekötött FAPEDIT fiók jön létre. Az összekapcsolás megszüntetéséig az összekötő Facebook/Google fiók használható a hozzá tartozó belső FAPEDIT fiókba történő bejelentkezéshez. Amennyiben a fiókjai összekapcsolása során hibát észlel, kérjük jelezze az üzemeltetőnek a fapedit@fapedit.hu e-mail címen.

Facebook fiókkal történő bejelentkezés esetén a fiókok összekapcsolása a „FAPEDIT” nevű Facebook alkalmazáson keresztül történik meg, amihez a Facebook felületén keresztül az Ön külön engedélye szükséges. FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY A ÖSSZEKAPCSOLÁST saját felelősségére engedélyezze! TÁJÉKOZTATJUK TOVÁBBÁ, HOGY A FAPEDIT Szolgáltatás nem fér hozzá az Ön e-mailcímén ÉS NYÍLVÁNOS ADATAIN felül A FACEBOOK RENDSZERÉBEN TÁROLT MINDENFAJTA TOVÁBBI TARTALMAIHOZ! A Facebookon tárolt adatok és tartalmak vonatkozásában a Facebook Inc. saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadók.

Google fiókkal történő bejelentkezés esetén a fiókok összekapcsolása a „FAPEDIT” nevű Google alkalmazáson keresztül történik meg, amihez a Google felületén keresztül az Ön külön engedélye szükséges. FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY A ÖSSZEKAPCSOLÁST saját felelősségére engedélyezze! TÁJÉKOZTATJUK TOVÁBBÁ, HOGY A FAPEDIT Szolgáltatás nem fér hozzá az Ön e-mailcímén ÉS ALAPVETŐ FIÓKINFORMÁCIÓIN felül A GOOGLE RENDSZERÉBEN TÁROLT MINDENFAJTA TOVÁBBI TARTALMAIHOZ! A Google fiókban tárolt adatok és tartalmak vonatkozásában a Google Inc. saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadók.

A FELHASZNÁLÓI FIÓK TÖRLÉSE ÉS AZONOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK MEGSZÜNTETÉSE

A Facebook/Google és a belső FAPEDIT fiók összekapcsolását bármikor megszüntetheti, melyet jelenleg a fapedit@fapedit.hu email címen kérvényezhet. Ha ezt megteszi, az összekapcsolást megszüntetjük, de a belső FAPEDIT fiók és a hozzá tartozó kiírások és információkhoz történő hozzáférés nem szűnik meg. A FAPEDIT fiók megszüntetését és a rendszerben tárolt adatainak végleges törlését a jelenleg a fapedit@fapedit.hu email címen kérvényezheti. Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltető tervei szerint a fiókok kezelése és törlése hamarosan a bejelentkezett felhasználók számára a felhasználói felületen keresztül is elérhető lesz.

GYÁRTÓK ÉS HARMADIK FELEK ALKALMAZÁSAI

Az Üzemeltető nem vállal garanciát, nem helyesel és nem vállalja a felelősséget az Ön és a Gyártók, vagy Harmadik felek alkalmazásai, alkalmazásainak tartalma, valamint ezeken keresztül kapott ajánlásokat, adatszolgáltatást és kínált termékek vagy szolgáltatások során létrejövő tranzakciókat illetően.

ADATVÉDELEM

A FAPEDIT HASZNÁLATA, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSON BELÜL történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes!

A FAPEDIT adatvédelmi nyilatkozata ad tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink használata során. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Optima Architekt Bt., aki a 1992. évi LXIII. törvény (link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV) előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A felhasználó a személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon a felületen, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.

A FAPEDIT Szolgáltatás üzemeltetése során folytatott személyes adatkezelést az adatvédelmi biztos, az 1992. évi LXIII. (link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV) és a 2001. évi CVIII. törvény (link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV) rendelkezéseinek megfelelően az alábbi nyilvántartási azonosítókkal az adatvédelmi nyilvántartásba felvette. Az adatkezelés nyilvántartási száma az Üzemeltető (Optima Architekt Bt. ) részéről: NAIH-81074/2014

A FAPEDIT egyes részeinek használtat során automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén (melyek neve „cookie” vagy más néven „süti”). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfileok az egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, a Szolgáltatás használata alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet lehetősége van meggátolni, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. Vegye figyelembe, hogy ha blokkolja ezek használatát, az károsíthatja vagy megakadályozhatja a FAPEDIT működését és az egyes funkciók teljes körű kihasználását!

A FAPEDIT szolgáltatásra történő belépés és annak használata során az Ön számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. A rögzített adatok statisztikai célokat szolgálnak és ezeket az Üzemeltető kizárólag a szolgáltatás fejlesztése, az ön számára testreszabott szolgáltatások vagy technológiák biztosítása érdekében használja fel.

Ön megérti és egyetért azzal, hogy a FAPEDIT használata során az Üzemeltető automatizált rendszerei statisztikai adatok létrehozása célból rögzítik, illetve elemzik a Szolgáltatáshoz kötődő felhasználói tevékenységet, illetve a használat során létrehozott tartalmakat. Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag a szolgáltatás fejlesztése, valamint a Gyártók tájékoztatására céljára használ fel. A rögzített adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikai adatok formájában, azaz az Ön egyedi azonosítására és tartalmainak megismerésére és visszafejtésére alkalmatlan formában adja tovább a Gyártók számára.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön ez irányú kifejezett kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti. Az adatok törlését Ön a fapedit@fapedit.hu e-mail címen kérheti.

SZERZŐI JOGOK VÉDELME

A FAPEDIT az Üzemeltető tulajdona, melyet az irányadó jogszabályok védenek. A Szolgáltatás tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása, melyet Ön sem részben, sem egészben nem értékesíthet, nem adhat bérbe! Ön a Szolgáltatás használatával nem szerez a Szolgáltatásra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot.

A FAPEDIT egyes funkciói lehetővé teszik az Ön számára egyedi tartalmak létrehozását, feltöltését, beküldését, tárolását, küldését, fogadását vagy letöltését. Az ilyen tartalmakra vonatkozó szellemi tulajdonjogoknak Ön marad a jogosultja. Azaz, ami az Öné volt, az az Öné is marad.

Ön megérti és egyetért azzal, hogy az Üzemeltető elérhetőségein keresztül visszajelzést, véleményt vagy javaslatot küld a Szolgáltatással kapcsolatban, azt az Üzemeltető felhasználhatja úgy, hogy ez által bármiféle kötelezettsége keletkezne Önnel szemben.

Az Üzemeltető az alkalmazandó jogszabályokban megengedett maximális mértekben fenntartja jogait a Szolgáltatás dokumentációjával, kezelőfelületével, grafikai elemeivel, beleértve logójával, ikonjával és védjegyével kapcsolatban.

Felhívjuk figyelmét, hogy tilos a FAPEDIT bármilyen célból történő visszafordítása, összetevőire bontása, visszafejtése, vagy érthető formába való lebontása, valamint a Szolgáltatás egésze vagy bármely része alapján származtatott fejlesztés, alkotás adaptálása, módosítása, vagy létrehozása.


A FAPEDIT használata során megjelenhetnek nem az Üzemeltető tulajdonában álló tartalmak. Az Üzemeltető által közzétett, Gyártók, vagy Harmadik személyek szellemi alkotásait (például: cikkek, tanulmányok, képek, logók, termék adatok, termékjellemzők és egyéb műszaki információk) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény (link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV) keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A Szolgáltatás használata során megjelenő külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a hivatkozást az Üzemeltető törli vagy módosítja.


MŰSZAKI KORLÁTOZÁSOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

Az Üzemeltető folyamatosan javítja és módosítja a FAPEDIT Szolgáltatást és minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás működőképességének fenntartása érdekében. Bizonyos műszaki problémák vagy karbantartások azonban alkalmanként okozhatnak időszakos leállásokat, ebből fakadóan az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy időszakosan és bármikor átmenetileg vagy végérvényesen módosítsa.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, így az Üzemeltető biztonságra tett törekvései nem jelentenek garanciát.

Ön megérti és egyetért azzal, hogy az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, valamint a Szolgáltatás használatából, megszakadásából vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen egyéb hibA miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár, TOVÁBBÁ nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért SEM, amelyeket harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okozNAK.

Az Üzemeltető semmilyen körülmÉnyek között sem felel a Szoftver használatából származó veszteségért, még akkor sem, ha az Üzemeltető vagy annak alkalmazottai figyelmeztették Önt erre, illetve ha tudomással kellett volna bírniuk az ilyen károk bekövetkezéssének lehetőségéről.

VÁLTOZÁSOK ÉS ELTÉRÉSEK A FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEKBEN

A jelen Felhasználói Feltételeket az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani, például annak érdekében, hogy megfeleljen a jogszabályoknak, illetve szolgáltatás esetleges változásának.

Az Üzemeltető időnként felajánlhatja Önnek, hogy a Szolgáltatáson keresztül részt vegyen sorsolásokon, versenyeken vagy felmérésekben (továbbiakban: „Különleges ajánlatok”). A Különleges ajánlatokat a Feltételektől külön feltételek és kikötések szabják meg. Ha a Különleges ajánlatok feltételei és kikötései ellentmondásban vannak a Felhasználói feltételekkel, a Különleges ajánlatok feltételei és kikötései az irányadók.

A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket! amennyiben Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított felhasználói feltételeivel, ABBA kell hagynia a FAPEDIT használatát!

KAPCSOLATFELVÉTEL

A FAPEDIT szolgáltatott tartalmával, működésével és a használatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén az Üzemeltető elérhetőségein keresztüli megkeresés esetén rendelkezésére áll. Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást a felhasználói feltételekben rögzített technikai vagy jogi fogalmak megértéséhez.

Köszönjük, hogy elolvasta a Felhasználói Feltételeket. Reméljük, hasznára lesz és örömét leli a FAPEDIT Szolgáltatásban!